Kompenzatorji

Kompenzator je element, namenjen za vgradnjo v cevovod, z namenom kompenziranja pomikov v različnih smereh zaradi spremembe temperature medija, tlaka ali zunanjega fizičnega gibanja.

 

Kompenzatorji se večinoma uporabljajo v:

 

-          daljinskem in centralnem ogrevanju,

-          kemičnih in petrokemičnih obratih,

-          klimatskih in prezračevalnih sistemih,

-          ladjedelništvu,

-          sistemih letala goriva in klimatizacije,

-          izpušnih sistemov motorjev,

-          elektrarnah in

-          toplotnih izmenjevalnikih.

 

Aksialni kompenzatorji (AR)

 

aksialni kompenzator

 

Namen teh kompenzatorjev je kompenzacija aksialnih premikov v smeri vzdolžne osi kompenzatorja. Premiki so lahko pozitivni (raztegljiva harmonika) in negativni (tlačna harmonika). Harmonika je izdelana iz nerjavnega jekla in nikljevih litin v enem ali več slojih. Na zahtevo kupca je končni priključek kompenzatorja možen v obliki prirobnice, podaljška cevi za varjenje ali kombinacije obeh. Dodatni elementi kompenzatorja so notranja vodila, zunanja zaščita harmonike ter drugo, glede na potrebe in zahteve kupca.

 

Dvojni nepregibni kompenzatorji (UD)

 

dvojni nepregibni kompenzator

 

Uporaba teh kompenzatorjev je v cevovodih z nižjim pritiskom za prenos aksialnih in radialnih premikov. Kompenzator je sestavljen iz dveh harmonik, povezanih s sekundarno cevjo, kar preprečuje možnost poškodb zaradi radialnega premika. Harmonika je izdelana iz nerjavnega jekla in nikljevih litin v enem ali več slojih. Na zahtevo kupca je končno priključek kompenzatorja možen v obliki prirobnice, podaljška cevi za varjenje ali kombinacije obeh. Dodatni elementi kompenzatorja so notranja vodila, zunanja zaščita harmonike ter drugo, glede na potrebe in zahteve kupca.

 

Enozglobni kompenzatorji (HS)

 

enozglobi kompenzatorji

 

Oblikovani so tako, da omogočajo zasuk le v eni ravnini, kar omogočajo povezovalni elementi (zglobni vzvodi ali zatiči) Te vrste kompenzatorja ni mogoče uporabljati posamezno, ampak samo v sklopu dveh ali treh, odvisno od dolžine cevovoda. Z uporabo enozglobnih kompenzatorjev se tako lahko nadomesti velike pomike cevovodov. Njihova prednost se kaže tudi v odpravi fiksnih točk, saj silo, ki nastane zaradi notranjega pritiska, prevzamejo zglobni elementi.

 

Kompenzatorji z zunanjim pritiskom (AE)

 

Kompenzator z zunanjim pritiskom

 

Kompenzatorji z zunanjim pritiskom se uporabljajo v cevovodih z visokim pritiskom in velikimi aksialnimi pomiki, kjer ni mogoče namestiti preprostih aksialnih kompenzatorjev. Zasnovani so tako, da je pritisk na harmoniko iz zunanje strani, kar se odraža s stabilnostjo harmonike pri visokem pritisku, poleg tega pa ima kompenzator tudi možnost samovodljivosti, kar je posledica zunanjih vodil.

 

Kardanski kompenzatorji (GS)

 

kardanski kompenzator

 

Oblikovani so tako, da omogočajo kotni pomik v vsesmereh, kar omogočajo povezovalni elementi (Členkasti vzvodi, zaponke in kardanski sklop). Te vrste kompenzatorja ni mogoče uporabljati posamezno, ampak samo v sklopu dveh ali treh, odvisno od dolžine cevovoda ali v kombinaciji z enozglobim kompenzatorjem. Z uporabo kardanskih kompenzatorjev se tako lahko nadomesti velike pomike cevovodov, saj se njihova prednost pokaže v odpravi fiksnih točk, saj silo, ki nastane zaradi notranjega pritiska, prevzamejo zglobni elementi.

 

Kompenzatorji z izenačenim pritiskom (PB)

 

kompenzator z izenačevalnim pritiskom

 

Namen teh kompenzatorjev je prevzemanje aksialnih in radialnih pomikov. Sila, ki nastane zaradi notranjega pritiska, se zaradi posebne zgradbe kompenzatorja izniči, tako, da se na ostanek cevovoda prenese samo sila, ki nastane zaradi delovanja pomikov. Tovrstni kompenzatorji se uporabljajo pri cevovodih, kjer ni možno ustvariti fiksne točke; kjer druge rešitve niso možne zaradi prostorske omejitve; kadar je potrebno čim bolj znižati obremenitev na drugo opremo v cevovodu (turbine, črpalke, ventile…).

 

Dvozglobi kompenzatorji (HD)

 

dvozglobi kompenzator

 

 Kompenzatorji so sestavljeni iz dveh harmonik, povezanih s sekundarno cevjo. Deluje tako, da se harmonika kotno vrti s pomočjo povezovalnih elementov (zglobnih vzvodov in zatičev), kar povzroči radialni pomik celotnega sklopa. Z uporabo dvozglobnih kompenzatorjev se tako lahko nadomesti velike pomike cevovodov, saj se njihova prednost pokaže v odpravi fiksnih točk, saj silo, ki nastane zaradi notranjega pritiska, prevzamejo zglobni elementi.

 

Kompenzatorji za centralno gretje (AS)

 

kompenzator za centralno gretje

 

 

Kompenzatorji so namenjeni za poenostavitev namestitve instalacije centralne kurjave. Uporabljajo se za toplo vodo na cevovodnih nominalnih premerov do 2¨ Na zunanji in notranji strani so popolnoma zaščiteni z močno zaščitno cevjo. Dostavljajo se hladno prednapeti, tako da imajo možnost prenosa samo negativnih aksialnih pomikov (stiskanje). Kompenzatorji te vrste so samovodljivi in so opremljeni s cevnimi priključki za varjenje ali s cevnimi navojnimi priključki.

 

MAX-COMP kompenzatorji (MC)

 

Max - COMP

 

»MAX-COMP« kompenzatorji so namenjeni predvsem za uporabo v pred izoliranih ceveh. Kompenzator je v celoti zaprt in zaščiten s trdim zunanjim ovojem ter je zelo enostaven za namestitev v plinovodih. Dostavljajo se hladno prednapeti, tako da imajo možnost prenosa samo negativnih aksialnih pomikov (stiskanje). Kompenzatorji te vrste so samovodljivi in so opremljeni s priključki za varjenje.